Video

Περιγραφή

Παρουσίαση της Οργάνωσης

Όνομα : Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Δίκτυο)
Νομική μορφή : Μη κερδοσκοπικό Σωματείο
Στόχοι & Δράσεις : Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, που από το 2004 ερευνά, προωθεί και προασπίζει τα δικαιώματα του παιδιού στην εκπαίδευση, την οικογένεια, την κοινωνία. Οργανώνει Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Κοινωνικο-Πολιτισμικές Δράσεις, ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες ομάδες παιδιών, και συνεργάζεται γι’ αυτό με οργανώσεις του εξωτερικού και της χώρας μας. Στηρίζεται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ, στην κοινωνική αλληλεγγύη, την πολιτισμική διαφορετικότητα και την εθελοντική προσφορά των μελών και φίλων του. Στο πλαίσιο αυτό, το Δίκτυο λειτουργεί σε δύο πυλώνες.

Ο πρώτος πυλώνας περιλαμβάνει δράσεις για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των ίδιων των παιδιών, της κοινής γνώμης καθώς και των κέντρων λήψεων αποφάσεων και εφαρμογής πολιτικών σχετικά με τα παραπάνω δικαιώματα.

Ο δεύτερος πυλώνας περιλαμβάνει δράσεις σχετικές με την καθημερινή και, στην πράξη, υποστήριξη των παιδιών και των δικαιωμάτων τους. Στο πεδίο αυτό, πολλές διαφορετικές ειδικότητες εργαζομένων και εθελοντών «συναντιόνται» στο Δίκτυο και συνεργάζονται σε καθημερινή βάση [ανάμεσά τους, παιδαγωγοί, δικηγόροι, πολιτισμικοί διαμεσολαβητές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι κ.α.]. Όλοι οι παραπάνω, χωρισμένοι σε ομάδες, ανάλογα με τον χώρο δράσης και το εκάστοτε πρόγραμμα που υλοποιεί το Δίκτυο, θέτουν μαζί τους στόχους και σχεδιάζουν από κοινού τις δράσεις, τις παρεμβάσεις, τις παραπομπές, αλληλοενημερώνονται για την εξέλιξή τους και γενικά ενεργούν για την ολιστική κάλυψη των αναγκών κάθε παιδιού που επισκέπτεται το Δίκτυο.

Στόχος πάντα είναι το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών και η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών ώστε να μεγαλώνουν υγιή και ευτυχισμένα, η γνώμη τους να λαμβάνεται υπόψη και τα δικαιώματά τους να είναι πάντα σεβαστά.

Έργο

Το Δίκτυο απευθύνεται σε όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως εθνοτικής καταγωγής, φυλής, φύλου, θρησκείας και γλώσσας, μέσα από εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα, δημιουργικές ομαδικές δραστηριότητες, δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης, καθώς και δράσεις ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης.
Επιπλέον, το Δίκτυο αναπτύσσει πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις με στόχο την προώθηση, την ευαισθητοποίηση και τον έμπρακτο σεβασμό στα δικαιώματα του παιδιού, ορισμένα από τα οποία ουσιαστικά παραμένουν άγνωστα σε πολλούς ακόμη και σήμερα. Οι δράσεις του Δικτύου υλοποιούνται όχι μόνο μέσα στις εγκαταστάσεις του οργανισμού αλλά και σε δημόσιους χώρους, πάρκα, πλατείες, σχολεία, δομές φιλοξενίας προσφύγων και οπουδήποτε υπάρχουν παιδιά, νέοι και έφηβοι. Τα προγράμματα του Δικτύου προωθούν την αλληλεγγύη, τη συνεργασία, τη σύμπραξη, τη δικτύωση, τον εθελοντισμό, τη συλλογικότητα και την κοινωνικοποίηση και δίνουν βήμα στα παιδιά να εκφραστούν.

Έτος Ιδρυσης

2004

Πληροφορίες

Αριθμός εργαζομένων : 49
Αριθμός ενεργών εθελοντών : 60
Αριθμός έκτακτων εθελοντών : 30

Έργο 2017
Αριθμητική εκτίμηση βοήθειας & Είδος βοήθειας :

Εργαστήρι Πολιτισμού: 8 Πολιτιστικές Εκδηλώσεις, 21 Δημιουργικές Ομάδες
Κέντρο για το Παιδί: 3239 Παιδιά, 11 Εργαστήρια, 6 Δημιουργικές Ομάδες
Εφηβικό Δίκτυο: 16 Δημιουργικές Ομάδες, 295 Συναντήσεις Κοινωνικής Υποστήριξης, 214 Συναντήσεις με ψυχολόγο.

«Το Δίκτυο στην Τράιμπερ» – Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ): 8Δημιουργικές Ομάδες, 7 Υποστηρικτικές Ομάδες.

The Young Journalists – Εφημερίδα «Αποδημητικά Πουλιά» και Διαδικτυακό Ραδιόφωνο «Πικραλίδα»: 11 φύλλα εφημερίδας (2μηνίαια έκδοση φύλλου), Ραδιοφωνικές εκπομπές, 79 Νέοι Δημοσιογράφοι.

Πλανόδια Βιβλιοθήκη: 60 Επισκέψεις σε πλατείες και πάρκα, 31 Επισκέψεις σε σχολεία, Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη σε Παιδιά Πρόσφυγες: 489 Νομικές Συνεδρίες, 1224 Ψυχοκοινωνικές Συνεδρίες.

Δράσεις 2018-2019

  • Εργαστήρι Πολιτισμού (δημιουργικές ομάδες ψυχαγωγικών, μαθησιακών και συλλογικών δραστηριοτήτων).
  • Κέντρο για το Παιδί (ομάδες μαθησιακής υποστήριξης και υποστηρικτική συμβουλευτική από συνεργάτη παιδίατρο)
  • Εφηβικό Δίκτυο (δανειστική εφηβική βιβλιοθήκη, καλλιτεχνικά εργαστήρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες –θέατρο, ζωγραφική, κεραμική, urban projects, υπαίθριες δραστηριότητες, αθλήματα, εκμάθηση γλωσσών, μαθησιακή στήριξη και επαγγελματικός προσανατολισμός).
  • Young Journalists – Εφημερίδα «Αποδημητικά Πουλιά» και Διαδικτυακό Ραδιόφωνο «Πικραλίδα».
  • Πλανόδια Βιβλιοθήκη (αυτοσχέδια εφήμερη βιβλιοθήκη που στήνεται σε δημόσιους κήπους, κέντρα φιλοξενίας/ξενώνας προσφύγων και περιλαμβάνει βιβλία, παιχνίδια με σκοπό την διαπαιδαγώγηση των παιδιών σε διάφορα θέματα και κυρίως της προάσπισης των Δικαιωμάτων του Παιδιού.
  • «Δίκτυο στην Τράιμπερ» – Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) (παροχή μαθησιακής υποστήριξης σε παιδιά δημοτικού, δημιουργικές ομάδες ζωγραφικής, μαγειρικής, σινεμά κ.α.).
  • Ψυχοκοινωνική και Νομική Υποστήριξη (Το Δίκτυο προσφέρει νομική, κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη σε παιδιά πρόσφυγες και τις οικογένειές τους σε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα στο κέντρο της πόλης αλλά και σε Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων).

Πως μπορώ να βοηθήσω;

1. Εθελοντισμός

Ημέρες και ώρες ενημέρωσης : Δευτέρα & Παρασκευή 16:00 – 20:00
Ηλικίες εθελοντών : 18+

Τομείς δραστηριότητας εθελοντών : Δημιουργική απασχόληση, Εκπαιδευτικές ομάδες (θεάτρου, μουσικής, ζωγραφικής, χειροτεχνίας), Ομάδες μαθησιακής υποστήριξης.

Διαδικασία : Μπορείτε να δηλώστε συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο: www.ddp.gr και συγκεκριμένα πατώντας εδώ ή καλέστε μας στο 2108846590.

2. Δωρεά σε είδος ή Υπηρεσία

Διαδικασία :

3. Οικονομική Δωρεά

Διαδικασία: Κάθε δωρεά στο Δίκτυο είναι πάρα πολύ σημαντική και μας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε το έργο μας. Η δωρεά μπορεί να γίνει εύκολα, αρχικά συμπληρώνοντας τη φόρμα που βρίσκεται εδώ και στη συνέχεια αποστέλλοντας τη δωρεά σας μέσω paypal. Εναλλακτικά,μπορείτε να καταθέσετε τη δωρεά σας με τραπεζική κατάθεση ή μέσω web banking. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας πατώντας εδώ.

4. Αγορά προϊόντων που στηρίζουν την οργάνωση

Link :

Επικοινωνία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας :
Διεύθυνση : Αλκαμένους 11β, Σταθμός Λαρίσης, Αθήνα
Πόλη : Αθήνα
Τ.Κ. : 10439
Τηλέφωνο: 210 8846590
e-mail : diktio@ddp.gr
Fax :
Ιστοσελίδα : www.ddp.net.gr
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης : Facebook, Twitter, InstangramYouTube.
Ωράριο λειτουργίας : Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 – 20:00, Σάββατο 11:00 – 14:00, Κυριακή : Πιθανές προγραμματισμένες εκδηλώσεις ή πραγματοποίηση προγραμματισμένων εκπαιδευτικών ομάδων.

Συλλογή

Ώρες Λειτουργίας
Κλειστό

Δευτέρα
09:00 20:00
Τρίτη
09:00 20:00
Τετάρτη
09:00 20:00
Πέμπτη
09:00 20:00
Παρασκευή
09:00 20:00
Σάββατο
11:00 14:00

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση.

Αξιολογείστε πρώτοι το “Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού”

Η αξιολόγηση σας για αυτήν την καταχώρηση
Επιλέξτε αστέρια

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.