Περιγραφή

Παρουσίαση της Οργάνωσης

Όνομα : Κάριτας Αθήνας
Νομική μορφή : ΜΚΟ. Η Κάριτας Αθήνας, που λειτουργεί ως φιλανθρωπική οργάνωση της Καθολικής Εκκλησίας από το 1978, ιδρύθηκε ως Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το 1987 στην Αθήνα. Από το Δεκέμβριο 2004 αποτελεί και Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.), εγγεγραμμένη στα μητρώα της Υπηρεσίας Διακρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.) του Υπουργείου Εξωτερικών, με αριθμό μητρώου 344.
Στόχοι & Δράσεις : Στόχος της είναι η συμβολή στην καταπολέμηση της φτώχειας και της κοινωνικής απομόνωσης. Προσφέρει ανιδιοτελώς υπηρεσίες προς κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκεύματος, φυλής, φύλου, ηλικίας ή γλώσσας.

Οι βασικές δραστηριότητές της καλύπτουν τους Τομείς: Προσφυγικού Έργου, Εθελοντικής Αιμοδοσίας, Υποστήριξης & Ψυχαγωγίας Ηλικιωμένων, Υποστήριξης Ασθενών, Διανομής Τροφίμων & Ειδών Πρώτης Ανάγκης σε Αστέγους, Διανομή Ειδών Πρώτης Ανάγκης σε Έγκλειστους Φυλακών και Παροχής Βοήθειας σε Έκτακτες Ανάγκες & Φυσικές Καταστροφές.

Απασχολεί έμμισθο προσωπικό και πολλούς εθελοντές, που προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους για την υλοποίηση του έργου της.

Έργο

1)  Η συμβολή στην πραγμάτωση του Ευαγγελικού μηνύματος της αγάπης και της δικαιοσύνης μέσα στην Χριστιανική Κοινότητα και της κοινωνικής ποιμαντικής της διδασκαλίας της Εκκλησίας, αποβλέποντας στην προαγωγή και ολοκλήρωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

α) Η παρότρυνση προς τα μέλη να συμμετέχουν σε μια δραστήρια φιλανθρωπική προσπάθεια και κοινωνική συμπαράσταση καλύπτοντας τις ανάγκες αναξιοπαθούντων συνανθρώπων, μέσω της ανάπτυξης μιας οργανωμένης δραστηριότητας σε κάθε Ενορία και υπό την επίβλεψη του εκάστοτε Εφημέριου.

β) Η μελέτη των προβλημάτων που δημιουργούνται από την υλική και πνευματική φτώχεια του κόσμου, η αναζήτηση των αιτιών και η πρόταση λύσεων με βάση τη δικαιοσύνη, καθώς και η πρόκληση του ενδιαφέροντος της Πολιτείας στη λήψη καταλλήλων μέτρων για την αντιμετώπισή τους.

γ) Η προώθηση του πνεύματος καλής συνεργασίας με συναφείς οργανώσεις για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων τους, διατηρουμένης της αυτονομίας κάθε μέρους.

δ) Η συμμετοχή στις προσπάθειες για την καλυτέρευση του τρόπου ζωής του ανθρώπου (π.χ. Τρίτη Ηλικία, πρόσφυγες, φυλακισμένοι κλπ).

ε) Η παρακίνηση και ο συντονισμός των μελών της για τη συμπαράσταση σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές κλπ) και εκτάκτων αναγκών.

στ) Η επιμόρφωση των μελών με την οργάνωση εκδηλώσεων σε επίπεδο Εκκλησιαστικής Επαρχίας και ο συντονισμός των κοινών δραστηριοτήτων των ενοριών.

ζ) Η ηθική και υλική συμπαράσταση σε πρόσφυγες, φυλακισμένους, άστεγους και σε κάθε είδους ανάγκη που αγγίζει την κοινωνική περιθωριοποίηση ομάδων συνανθρώπων μας.

Έτος Ίδρυσης

1978

Πληροφορίες

Αριθμός εργαζομένων : 89
Αριθμός ενεργών εθελοντών : 140
Αριθμός έκτακτων εθελοντών :

Έργο 2017

Αριθμητική εκτίμηση βοήθειας & Είδος βοήθειας :
Το 2017

 • 117.767 μερίδες φαγητού μοιράστηκαν σε αντίστοιχο αριθμό ατόμων
 • 6.942 άτομα χρησιμοποίησαν τις εγκαταστάσεις των ντους
 • 7.773 άτομα πήραν ρούχα, κλινοσκεπάσματα και είδη πρώτης ανάγκης
 • 975 οικογένειες προμηθεύτηκαν πάνες και βρεφικό γάλα
 • 20 άτομα ημερησίως έλαβαν ψυχοκοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη στο Κέντρο Συμβουλευτικής
 • 5 άτομα συμμετείχαν σε εβδομαδιαίες συνεδρίες ψυχοθεραπείας
 • 9.802 άτομα συνομίλησαν με το προσωπικό της Κοινωνικής Υπηρεσίας
 • 40 άτομα ολοκλήρωσαν κύκλο μαθημάτων Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • 1.091 ανήλικοι απόλαυσαν παιχνίδι και δραστηριότητες σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο
 • 870 πρόσφυγες (μέλη πλήρων και μονογονεϊκών οικογενειών) εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης ή παροχής ασύλου της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., φιλοξενήθηκαν σε 44 δομές (ξενώνες και διαμερίσματα) και απόλαυσαν ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, δραστηριοτήτων κοινωνικής ένταξης και μηνιαίας οικονομικής βοήθειας με προπληρωμένες κάρτες, για την κάλυψη αναγκών σίτισης, μετακίνησης και ρουχισμού.
 • Ποικίλες εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές επισκέψεις διοργανώθηκαν, ώστε οι πρόσφυγες να γνωρίσουν καλύτερα την ιστορία, τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα της πόλης που τους φιλοξενεί.

Για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης και του βιοπορισμού των αναγνωρισμένων προσφύγων/αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν τα καινοτόμα προγράμματα:

 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ & ΒΙΟΠΟΡΙΣΜΟΥ (INTEGRATION & LIVELIHOODS)   Σύνολο δραστηριοτήτων (ταχύρρυθμα/εντατικά μαθήματα ελληνικής γλώσσας, σεμινάρια ετοιμότητας εργασίας και εξοικείωσης με αντίστοιχα περιβάλλοντα ευρωπαϊκών προδιαγραφών), ανάπτυξη εργαλείων επικοινωνίας με εργοδότες (σύνταξη βιογραφικού),  προσέλκυση εργοδοτών και υποστήριξη καθ’ όλη τη διαδικασία της συνέντευξης και της πρόσληψης.
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΙΑΣ (BUDDY PROGRAM)

Υποστήριξη της δημιουργίας φιλικών σχέσεων με μέλη της τοπικής κοινότητας, μέσω της αλληλογνωριμίας, της κοινής συμμετοχής σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες, της ανάπτυξης διαπροσωπικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και της συμπαράστασης σε θέματα καθημερινότητας.

 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (REFUGEE COACHING)

Ενίσχυση της υποστήριξης ενηλίκων επωφελουμένων μέσω προγράμματος προσωπικής ενδυνάμωσης και ανάπτυξης για την ανακάλυψη/υλοποίηση των στόχων τους, με την αφιλοκερδή συμμετοχή εθελοντών coaches-μελών του Hellenic Institute of Coaching Greece & Cyprus.

Δράσεις 2018-2019

Κύριο στόχο αποτελεί η στήριξη προσφύγων, μεταναστών, αλλά και Ελλήνων στην περιοχή της Αττικής, ώστε να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια, ιδιαίτερα μετά την οικονομική κρίση και τα οδυνηρά της συνεπακόλουθα.

Πρόθεση της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είναι η κάλυψη των βασικών αναγκών των ευάλωτων ομάδων συνανθρώπων μας και η παρακίνησή τους στη συμμετοχή δραστηριοτήτων ένταξης. Έτσι, τίθενται οι ακόλουθοι δύο στρατηγικοί στόχοι:
Στρατηγικός στόχος 1: Ικανοποίηση των βασικών αναγκών των ωφελουμένων.
Ενδιάμεσο αποτέλεσμα 1.1: Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγιεινής (ντους).
Ενδιάμεσο αποτέλεσμα 1.2: Πρόσβαση σε φαγητό (σίτιση στην τραπεζαρία του Τομέα Προσφυγικού Έργου).
Στρατηγικός στόχος 2: Πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής καθοδήγησης και ένταξης.
Ενδιάμεσο αποτέλεσμα 2.1:Ψυχοκοινωνική υποστήριξη.Στοχεύει στην προσέγγιση των δικαιούχων σε ένα πιο προσωπικό επίπεδο, προκειμένου να στηριχτούν ψυχολογικά, να κατανοήσουν τις ανάγκες τους και να προσπαθήσουν να βρουν λύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Ενδιάμεσο αποτέλεσμα 2.2: Πρόσβαση σε υπηρεσίες πληροφόρησης. Οι ωφελούμενοι πρόσφυγες έχουν τη δυνατότητα έγκυρης και υπεύθυνης πληροφόρησης για τις ισχύουσες πολιτικές ασύλου και μετεγκατάστασης.

Πως μπορώ να βοηθήσω;

1. Εθελοντισμός

Ημέρες και ώρες ενημέρωσης : Δευτέρα – Παρασκευή, 08.00-16.00.
Ηλικίες εθελοντών : 18 – 75 ετών
Τομείς δραστηριότητας εθελοντών : Συσσίτιο, ρουχισμός, παιδότοπος για τα παιδιά, μαθήματα Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας
Διαδικασία : Εγγραφή εθελοντών στα γραφεία μας, Καποδιστρίου 52, 106 72 Αθήνα ή μέσω ιστοσελίδας http://caritasathens.gr/γινε-εθελοντησ/ καλώντας και στο τηλέφωνο 210-5246637

2. Δωρεά σε είδος ή Υπηρεσία

Διαδικασία : Δεχόμαστε τρόφιμα : όσπρια (φακές, φασόλια, ρεβίθια), ρύζι κίτρινο, μακαρόνια πένες, ψάρι, τόνο κονσέρβα, τοματοπολτό, λάδι, γάλα εβαπορέ, γάλα σκόνη, μπισκότα, κρουασάν, σοκολάτες, χαρτοπετσέτες, ρούχα (αντρικά, γυναικεία, παιδικά), κλινοσκεπάσματα, κουβέρτες, υποδήματα (αντρικά, γυναικεία, παιδικά), γραφική ύλη (τετράδια, μολύβια, στυλό, μαρκαδόρους)

3. Οικονομική Δωρεά

Link : Αν θέλετε να υποστηρίξετε το έργο σε οποιονδήποτε τομέα δράσης ή να την ενισχύσετε με τη δωρεά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Κάριτας Αθήνας / Ομήρου 9, 106 72 Αθήνα

Τηλ/Φαξ: 210 3626186 email caritasathens@caritasathens.gr

Τραπεζικός Λογαριασμός Alpha Bank: 103 00 2101 206319

IBAN GR 1701401030103002101206319

SWIFT: CRBAGRAA

Τράπεζα Πειραιώς: 5044091056351

ΙΒΑΝ: GR21 0172 0440 0050 4409 1056 351

Κωδικός SWIFT:  PIRBGRAA

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο

Καποδιστρίου 52, 104 32 Αθήνα

Τηλ: 210 5246637 & 210 5249564 Φαξ 210 5246646

Email caritasref@caritasathens.gr

Τραπεζικός Λογαριασμός Alpha Bank: 103 00 2320 005470

ΙΒΑΝ GR 6901401030103002320005470

SWIFT CRBAGRAA

4. Αγορά προϊόντων που στηρίζουν την οργάνωση

Link :

Επικοινωνία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας :
Διεύθυνση : Ομήρου 9
Πόλη : Αθήνα
Τ.Κ. :106 72
Τηλέφωνο: 210-3626186
e-mailcaritasathens@caritasathens.gr
Fax : 210-3626186
Ιστοσελίδαwww.caritasathens.gr
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης : Facebook.
Ωράριο λειτουργίας : 08:00-16:00

Συλλογή

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα
08:00 16:00
Τρίτη
08:00 16:00
Τετάρτη
08:00 16:00
Πέμπτη
08:00 16:00
Παρασκευή
08:00 16:00

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση.

Αξιολογείστε πρώτοι το “Κάριτας Αθήνας”

Η αξιολόγηση σας για αυτήν την καταχώρηση
Επιλέξτε αστέρια

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.